ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม : กิจกรรมบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  29 ส.ค. 59
 
ภาพ
 
เนื่องจากเทศบาลตำบลแม่ท่าช้างได้มีการจัดกิจกรรมบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นแนวคิดริเริ่มในการรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ชาวบ้าน อีกทั้งยังสามารถปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชนให้น่าอยู่ขึ้นอีกด้
 
ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม