ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม : โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  20 ก.ย. 65
 
ภาพ
 
วันที่ 16-17 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง ได้จัดโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตแก่พนักงาน พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล และศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลเวียงเทิง อ.เทิง จ. เชียงราย เพื่อส่งเสริมการป้องกันการทุจริต คุณธรรมและความโปร่งใส
 
ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม