ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม : โครงการอบรมซักซ้อมแผนป้องกันภัย 2565
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  01 ก.ย. 65
 
ภาพ
 
วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง ได้จัดทำโครงการอบรมซักซ้อมแผนป้องกันภัย เพื่อให้บุคลากรเทศบาลมีความรู้และมีทักษะในการเอาตัวรอดและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นในกรณีเกิดเหตุสาธารณภัย ครับ
 
ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม