ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม : กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  18 มี.ค. 65
 
ภาพ
 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 วันท้องถิ่นไทย เทศบาลตำบลแม่ท่าช้างนำโดยท่านนายกอุดม ดวงดี นายบุญชัย กิติกุศล ประธานสภา สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานจ้างร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนา ทำความสะอาดดงพระเจ้านั่งโก๋น โบราณสถานเก่าแก่ของอำเภอหางดง และศูนย์พักคอย (CI)ตำบล
 
ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม