ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม : โครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมสำหรับเด็ก
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  29 ส.ค. 63
 
ภาพ
 
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ได้จัดโครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมสำหรับเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง) ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่