ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม : โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  03 ก.ค. 63
 
ภาพ
 
ท่านนายกทรัพย์ทวี คำมา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดหาดงและวัดท้าวคำวัง ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
 
ภาพกิจกรรม

.

ภาพกิจกรรม

.

ภาพกิจกรรม

.