ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม : สำนักปลัด โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกฉีดพ่นน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองและค่าฝุ่น pm2.5
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  05 มี.ค. 63
 
ภาพ
 
การฉีดพ่นน้ำในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง และ ฝุ่น pm2.5 เทศบาลตำบลแม่ท่าช้างก็ได้ทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อสุขภาพของประชาชนทุกท่าน
 
ภาพกิจกรรม

.

ภาพกิจกรรม

.