ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม : ท่านนายกทรัพย์ทวี คำมา นายก ทต.แม่ท่าช้าง และท่าน ดร.จำรูญ เร่งถนอมทรัพย์ ทต.หางดง ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน มอบสิ่งของให้กับศูนย์เฝ้าระวังไฟป่า
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  15 มี.ค. 63
 
ภาพ
 
ท่านนายกทรัพย์ทวี คำมา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ท่าช้าง และ ท่าน ดร.จำรูญ เร่งถนอมทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลหางดง ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหางดง โดยพ่อกำนันชรินทร์ อินทจักร ร่วมเป็นตัวแทนอำเภอหางดง มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับศูนย์เฝ้าระวังไฟป่า