ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม : ท่านนายทรัพย์ทวี คำมา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ท่าช้างพรั้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ทต.แม่ท่าช้าง มอบหน้ากากให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ ทต.แม่ท่าช้าง
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  09 เม.ย. 63
 
ภาพ
 
ท่านนายกทรัพย์ทวี คำมา นำทีมเดินแจกจ่ายหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่เทศบาลจัดทำขึ้น ให้กับประชาชนตามบ้านเรือน และบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ เพื่อใช้สวมใส่ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
 
ภาพกิจกรรม

.

ภาพกิจกรรม

.