ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม : รับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือตามาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  20 พ.ค. 63
 
ภาพ
 
วันที่ 20 พ.ค.63 ท่านนายกทรัพย์ทวี พร้อมผู้บริหาร ทต.แม่ท่าช้าง ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ จนท.เทศบาลและประชาชนที่มาลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด19
 
ภาพกิจกรรม

.