ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม : โครงการเกษตรปลอดโรค พืชผักปลอดภัยในหมู่บ้า
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  10 มิ.ย. 63
 
ภาพ
 
"โครงการเกษตรปลอดโรค พืชผักปลอดภัยในหมู่บ้าน" วันนี้เทศบาลตำบลแม่ท่าช้างร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลหางดง ลงพื้นที่บ้านดงหลวง หมู่ที่ 6 เพื่อตรวจวัดค่าสารพิษในเลือดให้กับชาวบ้าน โดยการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง