ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม : ท่านนายกบุญเลิศ บูรณุปกรณ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนายทรัพย์ทวี คำมา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ท่าช้าง
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  12 มิ.ย. 63
 
ภาพ
 
ท่านนายก บุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับคณะ เดินทางมามอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง จำนวน 150 ชุด และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง นำโดยท่
 
ภาพกิจกรรม

.

ภาพกิจกรรม

.