ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2557
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  15 ก.ย. 57
 
ภาพ
 
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2557 ในวันที่ 6 กันยายน 2557 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง