ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม : กิจกรรมทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID 19
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  10 เม.ย. 63
 
ภาพ
 
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง ช่วยกันทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อสำนักงานและอาคารโดมของเทศบาล เพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID 19
 
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง