ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID 19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  17 มี.ค. 63
 
ภาพ
 
กิจกรรมอบรมการทำหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมขุนน้ำเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง
 
ภาพกิจกรรม

อบรมทำหน้ากากอนามัยจากผ้า

ภาพกิจกรรม

อบรมทำหน้ากากอนามัยจากผ้า

ภาพกิจกรรม

อบรมทำหน้ากากอนามัยจากผ้า

ภาพกิจกรรม

อบรมทำหน้ากากอนามัยจากผ้า

ภาพกิจกรรม

อบรมทำหน้ากากอนามัยจากผ้า

ภาพกิจกรรม

อบรมทำหน้ากากอนามัยจากผ้า

ภาพกิจกรรม

อบรมทำหน้ากากอนามัยจากผ้า

ภาพกิจกรรม

อบรมทำหน้ากากอนามัยจากผ้า

ภาพกิจกรรม

อบรมทำหน้ากากอนามัยจากผ้า

ภาพกิจกรรม

อบรมทำหน้ากากอนามัยจากผ้า

ภาพกิจกรรม

อบรมทำหน้ากากอนามัยจากผ้า