ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID 19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  17 มี.ค. 63
 
ภาพ
 
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID 19 ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมขุนน้ำ เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง
 
ภาพกิจกรรม

นางสาวนิศาชล ทองขาว ปลัดเทศบาลตำบลแม่ท่าช้างกล่าวถึงการอบรมและการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา

ภาพกิจกรรม

หมอจากโรงพยาบาลหางดงอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

ภาพกิจกรรม

หมอจากโรงพยาบาลหางดงอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

ภาพกิจกรรม

หมอจากโรงพยาบาลหางดงอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

ภาพกิจกรรม

หมอจากโรงพยาบาลหางดงอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

ภาพกิจกรรม

หมอจากโรงพยาบาลหางดงอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

ภาพกิจกรรม

หมอจากโรงพยาบาลหางดงอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

ภาพกิจกรรม

หมอจากโรงพยาบาลหางดงอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

ภาพกิจกรรม

หมอจากโรงพยาบาลหางดงอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา