ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม : โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  21 เม.ย. 63
 
ภาพ
 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โดยเทศบาลตำบลแม่ท่าช้างได้ออกฉีดยาให้กับสุนัขและแมวเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าน หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 7 , หมู่ที่ 8 ,หมุ่ที่ 9 ระหว่างวันที่ 13 - 17 เมษายน 2563
 
ภาพกิจกรรม

ฉีดยาสุนัขและแมว หมู่ที่ 1

ภาพกิจกรรม

ฉีดยาสุนัขและแมว หมู่ที่ 1

ภาพกิจกรรม

ฉีดยาสุนัขและแมว หมู่ที่ 6

ภาพกิจกรรม

ฉีดยาสุนัขและแมว หมู่ที่ 6

ภาพกิจกรรม

ฉีดยาสุนัขและแมว หมู่ที่ 6

ภาพกิจกรรม

ฉีดยาสุนัขและแมว หมู่ที่ 7

ภาพกิจกรรม

ฉีดยาสุนัขและแมว หมู่ที่ 7

ภาพกิจกรรม

ฉีดยาสุนัขและแมว หมู่ที่ 8