ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม : โครงการฝึกอบรมร่วมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ รุ่นที่ 3
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  04 มี.ค. 63
 
ภาพ
 
เทศบาลตำบลแม่ท่าช้างได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5 ที่ ในเขตอำเภอหางดง ร่วมกันจัดโครงการฝึกอบรมร่วมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ รุ่นที่ 3 อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เทศบาลตำบลหางดง
 
ภาพกิจกรรม

.

ภาพกิจกรรม

.