ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม : กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  04 ก.พ. 63
 
ภาพ
 
เทศบาลตำบลแม่ท่าช้างได้จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ประจำเดือนมกราคม 2563 (วันที่ 31 มกราคม 2563) โดยได้จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเคลื่อนที่ไปตามหมู่บ้านหรือชุมชน โดยในวันที่ 31 มกราคม 2563 ได้จัดที่สโมสรหมู่บ้านธารอิงดอย หมู่ที่ 1
 
ภาพกิจกรรม

นายทรัพย์ทวี คำมา กล่าวทักทายกับผู้สูงอายุทุกหมู่บ้านที่มาร่วมกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

.

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวัดความดันผู้สุงอายุ

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวัดความดันผู้สุงอายุ

ภาพกิจกรรม

.

ภาพกิจกรรม

.

ภาพกิจกรรม

.